De Vereeniging is opgericht op 29 maart 1847 en heeft ten doel het bevorderen van sociaal-economische contacten tussen enerzijds leden onderling en anderzijds leden en derden, die in de economische activiteiten van Noord-Nederland een bepalende rol spelen en om deel te nemen in discussies die een economisch belang betreffen, in het bijzonder het economisch belang van Noord-Nederland.
Zij tracht haar doel te bereiken door

Het (doen) organiseren van discussies;
Het organiseren van lezingen en andere bijeenkomsten.