Geschiedenis

De Vereeniging is opgericht op 29 maart 1847 en heeft ten doel het bevorderen van sociaal-economische contacten tussen enerzijds leden onderling en anderzijds leden en derden, die in de economische activiteiten van Noord-Nederland een bepalende rol spelen en om deel te nemen in discussies die een economisch belang betreffen, in het bijzonder het economisch belang van Noord-Nederland.

Zij tracht haar doel te bereiken door

  • Het (doen) organiseren van discussies;
  • Het organiseren van lezingen en andere bijeenkomsten.