Lidmaatschap

Leden van de Vereeniging kunnen zijn:

Beslissingsbevoegde leidinggevenden van bij voorkeur, doch niet daartoe beperkt, in Noord-Nederland gevestigde en in beginsel middelgrote en grote ondernemingen, werkzaam op het gebied van industrie, handel en commerciële dienstverlening.