Jaarthema 2016 ‘Verbinding’

Yvonne den Burger Nieuws

In mijn 2e jaar als voorzitter van deze geweldige Vereeniging zullen we de traditie weer oppakken om het jaarthema 2016 meer in onze programmering terug te laten komen.
Vorig jaar was het thema ‘Volop in beweging’ en dat is deze regio en dat zijn we ook als Vereeniging. Niet altijd zichtbaar, maar velen van ons zijn actief wanneer het gaat om de belangrijke thema’s die spelen in onze regio.
Het gaat er hier niet om dat we het altijd met elkaar eens zijn, maar we weten elkaar te vinden mede dankzij dit netwerk. Hoogste tijd om nu ook samen meer op zoek te gaan naar de kansen i.p.v. de bedreigingen. ‘Never waste a good crisis’ zei Churchill ooit. Laten we met elkaar durven dit credo op te pakken.
We zullen het samen moeten doen en er liggen een paar interessante uitdagingen op ons pad om dat op te pakken, hetgeen mij brengt op het thema voor 2016 “Verbinding”.

Het ontsluiten van de regio middels internet maar ook een fysieke verbinding middels (spoor-, verkeers-, lucht-)wegen. Zoals een prominent oud bestuurslid ooit heeft gezegd: ‘bedrijvigheid volgt infrastructuur’.
Het maakt hierbij echt niet uit of het om virtuele of fysieke infrastructuur gaat.
Ze zijn beide onontbeerlijk voor een goede ontsluiting van deze regio. En een voorwaarde voor economische ontwikkeling. Een mooi voorbeeld hiervan is het initiatief van de Economic Board Groningen, waarbij een projectmanager in Loppersum een proef met 5G gaat leiden teneinde de innovatieve bedrijvigheid in de regio te stimuleren.Ook een leuk voorbeeld is het initiatief “The internet of things” waarbij onze leden Stef van der Ziel (ja ook van de aardbevingapp) en Mark Vletter tot de initiatiefnemers behoren en waarbij een ontwikkeling van internet wordt voorgesteld, waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen. Wat betreft de fysieke verbindingen zijn er ook in het nabije verleden een aantal successen geboekt zoals de verdubbeling van de N33 tussen Assen en de Eemshaven en de baanverlenging op Groningen Airport Eelde.
Lessen die we daarvan zouden moeten leren is dat, eens gerealiseerd het dan niet ophoudt maar het dan juist begint.

De ook door onze Vereeniging gewenste snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Hamburg met een stop in Groningen heeft het bijvoorbeeld niet gered. Maar ook hier doet zich een nieuwe kans voor: dankzij een aanvaring in de Eems waarbij de spoorbrug onlangs totaal vernield werd is er een opening om in gesprek te raken over vernieuwing van deze ook door ons gewenste verbinding. Misschien moeten we in 2016 de parafernalia van ‘hier trekken we de lijn’ afstoffen en ook hier achter de schermen ons werk gaan doen. Kortom: In het jaar vóór het 34e lustrum van de Vereeniging van Handelaren komt het dit bestuur voor dat we hier een aantal bouwstenen hebben die kunnen bijdragen aan een samenwerking binnen de Vereeniging om de krachten (opnieuw) te bundelen en samen sterk te zijn in Verbinden. Als we hier gezamenlijk een begin mee maken en de discussie binnen de regio zullen aanwakkeren dan moet dit toch gaan leiden tot een voorsprong voor deze regio. Daarnaast raakt het jaarthema ook de voor mij persoonlijke noot dat ieder lid zich verbonden zou moeten voelen met onze Vereeniging. Want dat bepaald uiteindelijk ook het onderscheidend vermogen van de Vereeniging ten opzichte van haar omgeving.

En dat is goed voor een gezonde toekomst!

Kees Spijk
Voorzitter Vereeniging van Handelaren Anno 1847
Kees Spijk-IMG_3668

Uitnodiging voor leden

Yvonne den Burger Nieuws

Lancering bevingmeter App!

Geachte leden,

Namens Stef Van der Ziel bent u van harte uitgenodigd om op 27 mei a.s. aanwezig te zijn bij de lancering van de Bevingmeter: een gratis app  waarmee alle Groningers samen aardbevingen kunnen meten. De leden van de Vereeniging zijn van harte welkom om onze lancering bij te wonen: 27 Mei 16:00 in Bites, in de Mediacentrale. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  Uw komst zien we graag bevestigd via een mailtje naar: schuddema@schuddema.nl

Met vriendelijke groet,
Stef Van der Ziel
Directeur Jet-Stream