Evenementenkalender

Yvonne den Burger Nieuws

Noteer onderstaande data alvast in uw agenda (alles onder voorbehoud)!

  • Zaterdag 19 december 2020: Snert Drive Thru
  • Zaterdag 9 januari 2021: Online Toost op het nieuwe jaar!

 

 

Maak kennis met!

Yvonne den Burger Nieuws

Het bestuur verwelkomt Maurice de Wilde bij de Vereeniging van Handelaren.

Maurice de Wilde is Chief Financial Officer bij Koopman Logistics Group in Noordhorn. De Wilde heeft een brede ervaring, opgedaan in binnen- en buitenland. Koopman Logistics Group heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt in een sterk veranderende markt. Maurice de Wilde werkte na zijn studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onder andere bij Price Waterhouse Nederland. Daarnaast bekleedde hij diverse functies bij Shell, zowel in het binnenland als in het buitenland. In 2013 keerde hij met zijn gezin terug naar Nederland en werd hij benoemd tot CFO bij GasTerra. ©www.koopman.nl

 

Het bestuur verwelkomt  Wouter Gudde, de nieuwe  directeur  van FC Groningen, bij de Vereeniging van Handelaren. 

De 34-jarige Schiedammer volgt Hans Nijland op en heeft een vijfjarige overeenkomt tot medio 2024. Gudde was commercieel directeur bij Excelsior Rotterdam.
Wouter Gudde maakte in 2004 zijn debuut in het betaalde voetbal. De centrale verdediger speelde meer dan 150 officiële wedstrijden voor achtereenvolgens Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk en Excelsior. Gudde beëindigde zijn actieve voetbalcarrière in het seizoen 2010/2011 in Rotterdam-Kralingen en ging direct aan de slag als commercieel medewerker bij Excelsior. Vanaf 2012 vormde hij samen met Ferry de Haan de directie van de Rotterdamse club. Gudde heeft tijdens zijn voetbalcarrière zijn bachelor business administration aan de Erasmus universiteit in Rotterdam behaald en volgde de opleiding Sportleadership op de Nyenrode Business University.  

 

Algemene Leden Vergadering en Zomerborrel 2019

Yvonne den Burger Nieuws

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering met aansluitende Zomerborrel vond op 19 juni plaats in de Buitensociëteit Paterswolde.

Met 54 aanwezige leden was sprake van een goede opkomst. Voorzitter Peter Yspeert verwoordde het algemene gevoel dat de ALV toch vooral gezien moet worden als een opstap naar de Zomerborrel, vandaar zijn streven de vergadering compact en doortastend te laten verlopen. De bestuurstafel gaf een bijzondere aanblik, want naast voorzitter Peter Yspeert en secretaris Geralt Vels zat Kees Spijk, als stand-in voor penningmeester Jan-Lucas Oldenburger, om uitleg te geven over het financiële beheer van het afgelopen jaar.

Na de opening en het welkom aan de aanwezige ereleden, blikt de voorzitter terug op diverse achterliggende activiteiten: het Handelaren-golftoermooi, het bedrijfsbezoek aan Royal Goedewaagen, Biljarten om Wild, het door het herenkoor ‘Zangzaad’ gelardeerde Heerendiner in restaurant ‘De Basiliek’ in Appingedam en ten slotte ‘de leerzame lunch met Digitalen’. Het waren geslaagde activiteiten met een fraaie mix van gezelligheid en inhoud. De eerstvolgende bijeenkomst is het ‘Brexit-Breakfast’ met de Engelse ambassadeur op 3 juli.

We belanden in de behandeling van de Jaarcijfers 2018 door Kees Spijk. Kees stelt vast dat Jan-Lucas nog nimmer zijn cijfers heeft verdedigd, maar dat het mooi is dat een Handelaar in China aan het werk is. Kees leidt ons geroutineerd door de materie. Enkele leden betalen hun contributie via hun bv met soms fancy namen, waardoor het voor de penningmeester lastig wordt te achterhalen wie wel en wie niet heeft betaald. Kees verzoekt daarom bij betaling duidelijk de naam van het betreffende lid te vermelden. Na de toelichting over diverse posten en de beantwoording van enkele pientere vragen, is het woord aan de Kascommissie, bestaande uit Robert Berting en Berjo Wortmann. De kascommissie heeft de boeken en banksaldi doorgenomen en heeft geconstateerd dat de administratie zuiver en correct is gevoerd. Het voorstel om het bestuur decharge te verlenen werd met applaus geaccordeerd. 
Berjo stelt voor, conform protocol, het tijdens de ALV ‘direct rechts van de kascommissie zittende vereenigingslid’ te eren het aftredende kascommissielid Berting op te mogen volgen. Peter Voermans is de ‘gelukkige’. Hij kijkt een beetje beschimmeld, maar realiseert zich dat er geen ontkomen aan is, want onder luid applaus wordt dit voorstel aangenomen. 

Bij de presentatie van de begroting voor het jaar 2020 blijkt de zaak er goed voor te staan. Hulde voor Jan-Lucas! De voorzitter stelt voor een extra bitterbal aan te laten rukken. Erelid Gerard Speld attendeert erop dat er nagedacht dient te worden over een lustrumcadeau aan de Groninger gemeenschap bij het 175-jarig bestaan in 2022. Eenieder wordt opgeroepen hiervoor ideeën te spuien. Ben Posthumus heeft zich verbaasd over het bestuursbesluit tot het nieuwe logo. De voorzitter legt de achtergrond uit en attendeert erop dat ‘de bekroning’ ook in het oude logo te vinden was. De huisstijl is op deze wijze opgefrist. De voor VWDTP wapperende nieuwe vlag zou van de leden wat groter mogen. Van de oude vlaggen kan Van Hulley (van ons lid Jolijn Creutzberg) betekenisvolle boxershorts maken.
Op de wens van Ben Posthumus de mores van de Vereeniging eens goed op de website te beschrijven, meldt Peter Yspeert dat mores juist ongeschreven regels zijn. Desondanks zullen ze op de website worden gezet (in het nieuwe lettertype). Sieger Dijkstra complimenteert het bestuur voor het nieuwe logo en de daaruit sprekende levendigheid van de Vereeniging. Hij is heel blij met deze vernieuwing en stelt dat onze club weliswaar wordt gekenmerkt door een generatie waar jongere leden nog veel van kunnen leren, maar dat acties van het bestuur, waarbij gezorgd wordt dat we ook de jongere generatie blijven aanspreken, door hem buitengewoon worden toegejuicht! Ter verlevendiging van de vergadering gooit Jaap Wolters nog even het motto van de overleden eigenaar van Hotel van der Werff  in ons midden: “vernieuwen is een gebrek aan zelfbeheersing”. En aldus bood deze ALV voor elk wat wils. 
Tot besluit van de rondvraag, verzocht Gerard Speld het bestuur de toegankelijkheid van de website te laten verbeteren, omdat hij bij het inkloppen van “VvH” steeds verstrikt raakt in de website van de Vereniging van Haptonomen.

Na deze enerverende overdenkingen en de sluiting van de ALV door de voorzitter, constateerden we dat de overname van de Buitensociëteit in mei 2019, van ons lid Ineke de Boer naar gastheer Roald Reitsema, vlekkeloos was verlopen, want de bitterballen en kaasplateaus waren nog steeds voortreffelijk en de verzorging door de medewerkers van s’Amuse was aangenaam, als vanouds. De sfeer onder de leden tijdens de borrel was buitengewoon zomers!