Traditie

De Vereeniging kent een rijke traditie die elk jaar begint met een nieuwjaarsreceptie, waarvoor ook de partners uitgenodigd worden. In maart vindt het vermaarde “Heerendiner” plaats, de gelegenheid voor nieuwe leden om zich aan de Vereeniging te presenteren. Sinds 1893 wordt in oktober de jaarlijkse biljartavond georganiseerd in de “Harmonie”. Het succesvolle “Handelarenontbijt” behoort sedert enkele jaren ook tot één van de ijkpunten in het Vereenigingsleven. Daarnaast worden op lunchbijeenkomsten inleidingen georganiseerd die een voor Handelaren relevante sociaal-economische signatuur dragen en waar volop gelegenheid is voor discussie. Indien daartoe aanleiding is wordt de ledenvergadering  gecombineerd met een seizoensafsluitende zomerborrel.

Perspectief

In een veranderende samenleving muteert natuurlijk ook de Vereeniging. Maar haar doelstelling is ongewijzigd en wordt, anders dan in 1847 met dezelfde intentie nagestreefd. Met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid die zich bijvoorbeeld uit in haar adviezen aan beleidsbepalende overheden. En vooral door de vriendschappelijke verbondenheid van haar leden. Al 175 jaar oud, maar springlevend!

Agenda

okt 06
okt 11

Lunchbijeenkomst en Bedrijfsbezoek bij Vanhulley

11 okt 12:00 - 14:00
Groningen
okt 27

Lustrumgala 175-jarig bestaan VvH

27 okt 16:30 - 23:45
Groningen
nov 11

Biljartavond

11 nov 18:00 - 23:30
Groningen

Nieuws

    Tussentijds